Badania doplerowskie

BADANIA DOPPLEROWSKIE

  • USG Dopplerowskie tętnic domózgowych (tętnic szyjnych i kręgowych) – 250 PLN
  • USG dopplerowskie żył LUB tętnic 1 nogi (kończyny dolnej) – 190 PLN
  • USG dopplerowskie żył LUB tętnic obu nóg (obu kończyn dolnych) – 350 PLN
  • USG żył i tętnic obu nóg (obu kończyn dolnych) – 650 PLN
  • USG dopplerowskie aorty brzusznej i tętnic biodrowych – 200PLN
  • USG dopplerowskie żył i tętnic jednej kończyny – 350 PLN