Dr n. med. Dorota Socha (poprzednie nazwisko– Socha-Korybalska), specjalista radiolog po 5 latach praktyki w Centrum Onkologii- Instytucie im. M. Skłodowskiej– Curie w Warszawie, w latach 1995-2000. Doświadczona w badaniach USG, zwłaszcza sutków oraz w biopsjach pod kontrolą USG. Członek komisji egzaminacyjnych w egzaminach specjalizacyjnych z radiologii, wizytator prywatnych praktyk radiologicznych Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, specjalista w audytach ISO. W latach 2001-2004 kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie.

Tytuł doktora nauk medycznych uzyskałam w 2006r. Tematem pracy doktorskiej jest diagnostyka raka płuca. Akademię Medyczną w Gdańsku ukończyłam w 1992r. W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ukończyłam studium podyplomowe z zakresu ”Zarządzanie zakładami ochrony zdrowia” w 2002 roku. Jestem członkiem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego (European Society of Radiology), Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie. Moje zainteresowania to rozwój osobisty, książki.

Z powodów organizacyjnych i zdrowotnych pracuję w ograniczonym zakresie, głównie w gabinecie w Redzie.

41721300_192950694821284_2508537269124595712_n  

zdjęcie aparat 1

 

 

 

 

Dr Ewa Dąbrowska- Zuber ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku w 1979 r., jest specjalistą radiologii i diagnostyki obrazowej. Posiada również doświadczenie zawodowe jako lekarz poradni ogólnej i anestezjolog. Pracowała jako radiolog w Wielkiej Brytanii. W latach 2001- 2015– była kierownikiem Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu św. Wojciecha na Zaspie i współuczestniczyła w wykształceniu wielu młodych radiologów. W latach 2015- 2016– Kierownik Pracowni RTG i USG w Szpitalu Reumatologicznym w Sopocie. Uczestniczyła w kursach polskich i zagranicznych. Jest członkiem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego. Posługuje się językiem angielskim i francuskim. Dwoje dzieci Dr Zuber jest lekarzami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Zofia Ringwelska – w naszym Zespole pracuje od listopada 2019 roku. Jest specjalistą radiologii
i diagnostyki obrazowej. Wiosną 2019 roku w Wiedniu – zdała międzynarodowy egzamin EDIR, ponad pół roku przed terminem!   Zna język angielski, francuski i hiszpański. Brała udział w tłumaczeniu z języka angielskiego wielotomowego podręcznika “Podstawy diagnostyki radiologicznej“ Wiliama E.Brandta I Clyde`a A.Helmsa. Pracuje również w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. Dr Jadwigi Titz-Kosko
w Sopocie i w Szpitalu w Tczewie – w pracowni Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego.        Prywatnie: jest żoną i  mamą dwójki dzieci, pochodzi z rodziny lekarskiej. Lubi dobrą książkę :)

 

Dr Danuta Piórkowska– Socha–  radiolog z doświadczeniem, wieloletni współpracownik Pana Doktora Zbigniewa Niżnikiewicza. Wiedzę z zakresu badań ultrasonograficznych zdobyła w ośrodkach akademickich w Warszawie. Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Była zatrudniona w Szpitalach: Miejskim w Gdyni oraz w Wejherowie.

Obecnie na emeryturze, ale jest z nami jako Nauczyciel, Mentor i Przyjaciel.

zdj1 zdj2 zdj3

Dr Anna Siewruk- Kalicka- specjalista patomorfolog. Ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku w 1996 roku, tytuł specjalisty uzyskała w 2003 roku. Jest Zastępcą Zakładu Patomorfologii Szpitala Specjalistycznego św.Wojciecha w Gdańsku-Zaspie. W Gdyńskich Gabinetach USG wykonuje Biopsje Aspiracyjne Cienkoigłowe pod kontrolą USG– piersi, tarczycy, węzłów chłonnych, tk. miękkich, narządów położonych powierzchownie.

Opis pozostałych lekarzy naszego Zespołu, oraz grafik Ich pracy– jest w trakcie opracowywania.  Więcej informacji– udzielimy na bieżąco telefonicznie.