Przygotowanie do badań– ważne!

Na każdą wizytę proszę dostarczyć wyniki poprzednich badań, dokumentację medyczną dotyczącą badanego obszaru– wypisy ze szpitala, wyniki histopatologiczne itd. Dzięki temu możliwa jest konsultacyjna ocena badanych narządów wraz z oceną dynamiki zmian w trakcie wizyty, bez żadnych dodatkowych opłat.

Bez względu na rodzaj badań Pacjenci zgłaszający się na badania powinni posiadać przy sobie dokument tożsamości.

W odpowiedzi na Państwa sugestie wprowadziliśmy możliwość płacenia kartą!

USG jamy brzusznej i miednicy małej

Dorośli:

W dniu poprzedzającym badanie proszę unikać pokarmów wzdymających– surowych warzyw i owoców, itp.
U Pacjentów z tendencją do wzdęć zaleca się przyjęcie ESPUMISANU lub ESPUTICONU w następujący sposób: 3×2 tabletki w dniu poprzedzającym badanie i 2–4 tabletek rano i w południe w dniu badania– środek jest dostępny w aptekach bez recepty.
W dniu badania USG– pozostać 6 godzin na czczo.

Do badania należy zgłosić się z pełnym pęcherzem– to znaczy: na 2 godziny przed badaniem wypić 2 szklanki wody niegazowanej i od tego czasu nie oddawać moczu.

W dniu badania proszę nie palić papierosów, nie żuć gumy. Jeżeli Pacjent przyjmuje regularnie leki– proszę poinformować o tym przy umawianiu terminu. Zaleca się przyjęcie leków na nadciśnienie i innych zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego. Osobne zalecenia dotyczą leków na cukrzycę i moczopędnych, które przyjmuje się po badaniu.

Dzieci:

  • Dzieci do lat 3– bez przygotowania. W czasie badania jamy brzusznej może być potrzebne pojenie dziecka.
  • Dzieci starsze– bez sztywnych reguł: w miarę możliwości nie oddawać moczu, zaleca się powstrzymanie się od posiłku ok. 1-2 godzin przed badaniem.

 

Dlaczego trzeba być na czczo?

Ponieważ ultradźwięki nie przechodzą przez gazy – celem przygotowania jest zmniejszenie ich ilości w jelitach poprzez unikanie pokarmów wzdymających w przeddzień badania, unikanie napojów gazowych. Często też wymagane jest przyjęcie leków zmniejszających ilość gazów w jelitach. Dzięki temu można lepiej uwidocznić struktury położone za pętlami jelitowymi: trzustkę, aortę I inne narządy jamy brzusznej oraz uwidocznić światło pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych. Pęcherzyk żółciowy jest owalną strukturą o długości kilku centymetrów. Zawiera on zapas żółci potrzebny do trawienia. Prawidłowy pęcherzyk żółciowy zawiera żółć, jest gładkościenny I cienkościenny. Po posiłku pęcherzyk obkurcza się I ocena jego zawartości (wykluczenie złogów) oraz ocena jego ściany – nie jest możliwa.

Przed badaniem USG jamy brzusznej należy pozostać bez posiłku ok.6 godzin. Zaleca się również, aby nie żuć gumy i nie palić papierosów,

Dlaczego należy pić przed badaniem i nie oddawać moczu?

Istotą tego zalecenia jest odpowiednie wypełnienie pęcherza. Gdy pęcherz zawiera płyn (mocz)- można ocenić jego światło, grubość ściany (czy nie ma w nim polipów, nieprawidłowej tkanki wpuklającej się do światła pęcherza), oraz obecność ew. złogów.

Ponadto pełen pęcherz staje się “tzw. oknem akustycznym”: w badaniu przez powłoki można uwidocznić obszar za i pod pęcherzem (narząd rodny u Pań, wielkość prostaty u Panów). Gdy pęcherz jest pusty,zajmuje znikomą objętość – na drodze ultradźwięków do narządów miednicy małej – znajdują się pętle jelitowe, które utrudniają ocenę (patrz wyżej).

W niektórych przypadkach – dodatkowo – po oddaniu moczu ocenie się skuteczność pracy pęcherza, czyli ew. zaleganie moczu. Dotyczy to badań przy ocenie pęcherza I wielkości prostaty u Panów ale również w niektórych innych sytuacjach u Pań I u dzieci.

Badanie prostaty sondą doodbytniczą (TRUS):

Zalecane wypróżnienie w dniu badania, w razie zaparć– czopek glicerynowy doodbytniczo rano w dniu badania, ew. wieczorem poprzedniego dnia.
Do badania należy zgłosić się z pełnym pęcherzem. Badanie wykonywane jest przed i po mikcji.

Biopsja Aspiracyjna Cienkoigłowa

To bezpieczny zabieg polegający na nakłuciu badanego obszaru cienką jednorazową igłą bez przerwania powłok skórnych. W celu zmniejszenia ryzyka powstania krwiaka (siniaka) zaleca się powstrzymanie od stosowania leków obniżających krzepliwość krwi: przez 2-3 dni nie należy przyjmować polopiryny, aspiryny i ich pochodnych ani pochodnych heparyny. Proszę poinformować o stosowanych lekach przy umawianiu wizyty. Biopsja jest wykonywana sterylnym sprzętem jednorazowego użytku. Zwykle znieczulenie nie jest stosowane, ponieważ  jest to zabieg porównywalny z zastrzykiem  lub pobraniem krwi. W wyjątkowych  sytuacjach można zastosować miejscowe znieczulenie środkiem chłodzącym (np.: chlorek etylu).